Festa de Sant Jordi a Falcons

Lectures de fragments de llibres a càrrec de diversos socis/es

Presentació pels seus autors, dels llibres

– El fràgil vol de les papallones, Glòria Marín

– Insondable bellesa, Jordi Vallès